tai pawb logo
Promoting Equality & Social Justice in Housing in Wales

Tai Pawb


Promoting Equality and Social Justice in Housing in Wales/ Hybu Cydraddoldeb ym Maes Tai yng Nghymru.

We are currently re-designing our site and our new site will be available soon. / Ar hyn o bryd rydym yn ail- ddylunio ein safle a bydd y safle newydd ar gael yn fuan.

For further information about our services, events and the work we do please contact/ I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, digwyddiadau a gwaith cysylltwch:


E-mail/ E-bost: info@taipawb.org

Tel/ Ffôn: 029 2053 7630

Fax/ Ffacs: 029 2066 5698

Address/ Cyfeiriad: Tai Pawb, 8 Coopers Yard, Ground Floor, Centre Court, Curran Road, Cardiff, CF10 5NB


If you are a Tai Pawb member and have an equality query you can contact our members helpline service for help/ Os ydych yn aelod o Tai Pawb a gydag ymholiad cydraddoldeb gallwch gysylltu â'n gwasanaeth llinell gymorth i aelodau am help: helpline@taipawb.org / 029 2053 7630